Українська (UK)Русский (RU)PolishPL
Проживання

Серед розмаїття всіляких закладів, видне місце займає санаторій «Арніка». Його без перебільшення можна назвати відпочинково-оздоровчим комплексом. Адже тут є і спальний корпус, і лікувальний, і їдальня.
Санаторій розрахований на 80 місць. До послуг відпочиваючих 52 номери, різних категорій

 

Харчування

За даними ВООЗ, самопочуття людини на 60% залежить від її способу життя, а отже й від того, що вона їсть. Якщо в домашніх умовах більшість людей не дуже старанно дбає про свій харчовий раціон, то їдучи на відпочинок до санаторію, вони заздалегідь налаштовують себе на збалансоване дієтичне харчування.

 

Лікування

Санаторій «Арніка» має власну лікувальну базу, яка забезпечена всіма необхідними ресурсами. Тут працюють висококваліфіковані спеціалісти, використовується новітнє медичне обладнання, запроваджуються унікальні методики лікування із застосуванням мінеральних джерел, грязей та озокериту.

 

Sanatorium Arnika

Санаторій АрнікаKa?dego dnia do Truskawca przybywaj? setki turyst?w z r??nych stron Ukrainy i ?wiata. Przybywszy na kurort poci?giem, ludzie od razu zauwa?? niedaleko od dworca kolejowego dach oryginalnego budynku, pokrytego czerwon? dach?wk?. Poprzez ten zbudowany w stylu huculskim budynek le?y droga od dworca do centrum miasta, id?c kt?r? mo?na si? dowiedzie?, ?e jest to sanatorium „Arnika”. Gmach tego sanatorium zosta? zbudowany 1994 roku i jest fili? firmy gazowniczej „Lvivgaz” SA. Jest to przytulne i wygodne miejsce dla wypoczynku 80 urlopowicz?w posiadaj?ce w?asne centrum medyczne i jad?odajni?. 5-pi?trowa cz??? sypialna z wind? oraz balkonem w ka?dym pokoju jest po??czony z jad?odajni? i centrum medycznym, zapewnia on komfort go?ci o ka?dej porze roku. Sanatorium „Arnika” jest doskona?? opcj? dla tych, kto splanowa? sp?dzi? wakacje w Truskawcu w spokoju i ciszy.
Sanatorium jest specjalizowany na kuracji i zapobieganiu chor?b w?troby; zapalenia przewodu pokarmowego, dr?g moczowych w stanie remisji; pozosta?o?ciowych efekt?w ???taczki; chor?b zwi?zanych z zaburzeniami metabolizmu oraz zaburzeniami seksualnymi u m??czyzn; choroby kamieni nerkowych; cukrzycy etc.
Jad?odajnia w sanatorium zas?uguje na szczeg?ln? uwag?. Budownicze i projektanci starali si?, abyСанаторій Арніка nada? jej atrakcyjnego wygl?du, personel techniczny stale utrzymuje pi?kno i czysto??, a zawodowe kucharze zachwycaj? urlopowicz?w smacznymi dietetycznymi daniami.
Nie wszystkie sanatoria Truskawca mog? pochwali? si? tak? wygodn? lokalizacj? jak „Arnika”. Znajduje si? on w pobli?u parku oraz wa?nych obiekt?w miasta, w tym turystycznych. Odleg?o?? mi?dzy sanatorium a dworcem autobusowym stanowi nie wi?cej 1 km, dworcem kolejowym – 300 m, centrum SPA „Med Pa?as” – 400 m, centraln? pijalni? w?d mineralnych – 600 m.
Dla os?b wypoczywaj?cych w sanatorium „Arnika”, Truskawiec zostanie jednym z najpi?kniejszych wspomnie?. Ka?dy kto tu przyjedzie b?dzie mia? zapewniony szacunek, trosk? o komfort, pomoc w rozwi?zywaniu nawet najmniejszych problem?w. A co najwa?niejsze – personel medyczny zadba o zdrowie i rado?? ?ycia.
W ci?gu roku w sanatorium „Arnika” poprawiaj? swoje samopoczucie i zdrowie wi?cej ni? 1500 os?b.
Санаторій АрнікаOd 2007 roku fili? „Arniki” zosta?a otwarta w Morszynie. Liczy ona 12 miejsc sypialnych (5 pokoj?w dwuosobowych i 1 dwupokojowy „Luksus”).
Nie wa?ne gdzie mieszkacie i pracujecie, sanatorium „Arnika” oferuje najlepszy wypoczynek i skuteczn? kuracj?. O Was b?d? troszczy? si? nasze fachowce. Uczciwe stosunki, komfort wypoczynku, skuteczno?? kuracji – s? to warto?ci priorytetowe sanatorium. Truskawiec zdoby? uznanie mi?dzynarodowe dzi?ki w?a?nie takim o?rodkom jak „Arnika”.
Mo?na jeszcze du?o opowiada?, jednak, jak wiadomo, „lepiej jeden raz skorzysta? ni? dziesi?? razy us?ysze?”. Wi?c, przyje?d?ajcie do sanatorium „Arnika”, gdzie ceny i jako?? przyjemnie was zaskocz?.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbeac9 #140f10441 #020613191828